Tài liệu văn bản pháp luật

  Hotline: 0932 729 735
Hotline: 0932 729 735
Tài liệu văn bản pháp luật
STT File Ngày tạo Download
1 QCVN 6-1:2010/BYT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI NƢỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VÀ NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 15-08-2023
2 QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 22-09-2022
3 Nghị định 36-2019/ND-CP – Quy định chi tiết luật thể dục thể thao sửa đổi 2018 07-03-2021
4 Nghị định 36-2019/ND-CP – Quy định chi tiết luật thể dục thể thao sửa đổi 2018 (file word) 07-03-2021
5 THÔNG TƯ Số: 15/2016/TT-BXD-HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 07-03-2021
6 Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn 03-06-2023
Đối tác của chúng tôi

Đối tác nổi bật

ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN
Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất. Hưởng quyền lợi giảm giá
Hotline: 0932729735
Chat Facebook icon zalo Zalo: 0932729735 SMS:0932729735
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0932.729.735 - 0964.936.478